Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Jana Kilińskiego 8,
15-001 Białystok

tel. 85 740-37-11
www.woak.bialystok.pl 
woak@woak.bialystok.pl