Zasoby

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku posiada liczną kolekcję zbiorów dokumentujących trwającą od 1957 roku działalność statutową (przede wszystkim w obszarze kultury tradycyjnej i dziedzictwa kulturowego), a także zbiory z kilkuset zrealizowanych projektów kulturalnych, edukacyjnych i popularyzatorskich. W ciągu ponad 60-lecia funkcjonowania ośrodka gromadzono materiały dokumentujące działania animacyjne i edukacyjne realizowane na terenie całego województwa podlaskiego (przed 1999 r. – białostockiego). W skład posiadanych zbiorów wchodzą różnorodne materiały. Najstarsze zachowane obiekty pochodzą z początku funkcjonowania instytucji (1957 r.); część z nich to zasoby z lat wcześniejszych, które przejęto przy tworzeniu ówczesnego Wojewódzkiego Domu Kultury.

Biorąc pod uwagę tak zróżnicowane i wiekowe zbiory, niezwykle ważne było ich pilne zdigitalizowanie dzięki czemu uchroniliśmy je przed bezpowrotną utratą (np. z powodu braku możliwości odczytu starych taśm magnetycznych). Problematyczne stało się opisanie posiadanych zbiorów. Wielu pracowników pamiętających czasy powstawania zasobów przeszło na emeryturę lub nie pamięta szczegółów wydarzenia, z którego posiadamy zdjęcia. Będziemy wdzięczni za uzupełnianie opisów dostępnych na portalu materiałów, wskazywanie szczegółów wydarzeń, czy nazw zespołów występujących na scenie. 

Katalogi

Zespoły artystycznemore_vert
Zespoły artystyczneclose
Kurpie Zielone, Teatr Lalkowy Skrzat, Jazz Dance, Młodzieżowy Zespół Teatralny, Teatr Sporadyczny, Kabaret Seniorów „Szpilka”, Chór Pieśni Dawnej im. S. Moniuszki
Imprezy kulturalnemore_vert
Imprezy kulturalneclose
Promocja działalności WDK/WOAKmore_vert
Promocja działalności WDK/WOAKclose
Doskonalenie kadrmore_vert
Doskonalenie kadrclose
Zasoby kadrowemore_vert
Zasoby kadroweclose
Inne formy działalnościmore_vert
Inne formy działalnościclose

Osoby

Andrzej Dyrdał
Andrzej Dyrdałmore_vert
Andrzej Dyrdałclose

Muzyk, folklorysta. Całe swoje zawodowe życie poświęcił  kulturze Podlasia. Zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, później dyrektor WOAK w Białymstoku, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, pomysłodawca Podlaskiej Oktawy Kultur.

Barbara Pacholska
Barbara Pacholskamore_vert
Barbara Pacholskaclose

Wieloletni animator i twórca kultury, pomysłodawczyni wielu projektów kulturalnych adresowanych do środowisk wiejskich, współzałożycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, wicedyrektor WOAK w Białymstoku.

Kazimierz Derkowski
Kazimierz Derkowskimore_vert
Kazimierz Derkowskiclose

Wieloletni animator i twórca kultury, dyrektor WDK/WOAK w Białymstoku, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, redaktor Telewizji Polskiej, Oddział w Białymstoku, autor wspomnień „Moja przygoda z kulturą”, zwany „Ojcem kultury Podlasia”.

Lidia Orlikowska
Lidia Orlikowskamore_vert
Lidia Orlikowskaclose

Filolog polski, filmowiec, oświatowiec, animatorka działalności Dyskusyjnych Klubów Filmowych, m.in. w Michałowie, Sokółce, Białymstoku, współautorka Festiwalu „Publicystyka”, autorka wielu materiałów metodycznych o charakterze oświatowym, filmowym, poetyckim.

Marian Jarosz
Marian Jaroszmore_vert
Marian Jaroszclose

Filmowiec WDK w Białymstoku, twórca Festiwalu Filmów Amatorskich „Publicystyka”, animator Amatorskiego Klubu Filmowego AKF „Projektor” przy WDK, współautor wielu filmów o Białostocczyźnie.

Stanisława Krasowska
Stanisława Krasowskamore_vert
Stanisława Krasowskaclose

Znana pod imieniem Stenia, animatorka kultury WDK/WOAK Białystok, pomysłodawczyni Podlaskich Spotkań z Arią w Pałacu Branickich, Salonu Niezależnych, spotkań w Europejskim Salonie Artystycznym, spływów kajakowych rzekami Podlasia, Białostocczanka Roku 1997, Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury1996, autorka wielu materiałów metodycznych.

Wiesław Dąbrowski
Wiesław Dąbrowskimore_vert
Wiesław Dąbrowskiclose

Wieloletni choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

Zygmunt Ciesielski
Zygmunt Ciesielskimore_vert
Zygmunt Ciesielskiclose

Ludoznawca, etnograf WDK/WOAK w Białymstoku, kier. Wydziału Kultury Urzędu Miasta i dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; kopalnia wiedzy o tradycji regionu, autor wielu książek, materiałów metodycznych, recenzji, wstępów do katalogów, dziennikarz, współtwórca szlaku Tradycji Ludowych Podlasia, współtwórca Izby Regionalnej w Janowie.

Zagadnienia

Kurpie zielone
Kurpie zielonemore_vert
Kurpie zieloneclose
Amatorski Zespół Lalkowy
Amatorski Zespół Lalkowy "Skrzat"more_vert
Amatorski Zespół Lalkowy "Skrzat"close
Młodzieżowy Zespół Teatralny WDK
Młodzieżowy Zespół Teatralny WDKmore_vert
Młodzieżowy Zespół Teatralny WDKclose
Ośrodek Dziecięcy WDK
Ośrodek Dziecięcy WDKmore_vert
Ośrodek Dziecięcy WDKclose
Oficyna Wydawnicza WOAK w Białymstoku
Oficyna Wydawnicza WOAK w Białymstokumore_vert
Oficyna Wydawnicza WOAK w Białymstokuclose
Wystawy
Wystawymore_vert
Wystawyclose
Malarstwo
Malarstwomore_vert
Malarstwoclose
Ginące zawody
Ginące zawodymore_vert
Ginące zawodyclose
Plener malarski
Plener malarskimore_vert
Plener malarskiclose
Plener rzeźbiarski
Plener rzeźbiarskimore_vert
Plener rzeźbiarskiclose
Tkactwo
Tkactwomore_vert
Tkactwoclose
Spektakl teatralny
Spektakl teatralnymore_vert
Spektakl teatralnyclose
Kabaret Seniorów
Kabaret Seniorów "Szpilka"more_vert
Kabaret Seniorów "Szpilka"close
Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich Publicystyka
Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich Publicystykamore_vert
Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich Publicystykaclose
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Ogólnopolski Konkurs Recytatorskimore_vert
Ogólnopolski Konkurs Recytatorskiclose
Amatorski Klub Filmowy
Amatorski Klub Filmowy "Projektor"more_vert
Amatorski Klub Filmowy "Projektor"close
Podlaskie Spotkania z arią
Podlaskie Spotkania z ariąmore_vert
Podlaskie Spotkania z ariąclose
Festiwal Piosenki
Festiwal Piosenki "Białostockie malwy"more_vert
Festiwal Piosenki "Białostockie malwy"close
Urodziny Województwa Podlaskiego
Urodziny Województwa Podlaskiegomore_vert
Urodziny Województwa Podlaskiegoclose
Mecenas kultury
Mecenas kulturymore_vert
Mecenas kulturyclose
Konfrontacje filmowe
Konfrontacje filmowemore_vert
Konfrontacje filmoweclose
Gazeta festiwalowa
Gazeta festiwalowamore_vert
Gazeta festiwalowaclose
Taniec towarzyski
Taniec towarzyskimore_vert
Taniec towarzyskiclose
Sianokosy poetyckie
Sianokosy poetyckiemore_vert
Sianokosy poetyckieclose
Roztopy poetyckie w Białowieży
Roztopy poetyckie w Białowieżymore_vert
Roztopy poetyckie w Białowieżyclose
Poeci ludowi
Poeci ludowimore_vert
Poeci ludowiclose
Towarzystwa regionalne
Towarzystwa regionalnemore_vert
Towarzystwa regionalneclose