Marian Jarosz

Filmowiec WDK w Białymstoku, twórca Festiwalu Filmów Amatorskich „Publicystyka”, animator Amatorskiego Klubu Filmowego AKF „Projektor” przy WDK, współautor wielu filmów o Białostocczyźnie.