Lidia Orlikowska

Filolog polski, filmowiec, oświatowiec, animatorka działalności Dyskusyjnych Klubów Filmowych, m.in. w Michałowie, Sokółce, Białymstoku, współautorka Festiwalu „Publicystyka”, autorka wielu materiałów metodycznych o charakterze oświatowym, filmowym, poetyckim.