Podlaskie Zbiory Cyfrowe

Witamy na stronie Podlaskich Zbiorów Cyfrowych, na której mają Państwo możliwość obejrzenia cyfrowych wersji materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prezentujemy zbiory tworzone przez ponad 65-lat funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Dzięki ich digitalizacji uchroniliśmy je przed zniszczeniem i udostępniamy wszystkim zainteresowanym lokalną kulturą.

Na portalu podlaskiezbiorycyrowe.pl znajdą Państwo materiały dokumentujące realizowane projekty kulturalne i działalność własną realizowaną w terenie. Wojewódzki Dom Kultury w Białymstoku, a obecnie Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku był m.in. organizatorem przeglądów artystycznych dokumentujących aktualną żywą kulturę regionalną.

WOAK w Białymstoku posiada również bogatą dokumentację działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, który działa przy Ośrodku. W archiwum znajduje się kilkadziesiąt nagrań występów zespołu utrwalonych przy różnych okazjach.