O projekcie

Celem projektu jest digitalizacja i upowszechnienie niezwykle cennych, regionalnych zbiorów dotyczących kultury tradycyjnej i kultury ludowej: nagrania dźwiękowe, filmy, zdjęcia i inne materiały z festiwali, przeglądów, koncertów i wydarzeń kulturalnych z 60 lat istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, a także cenne zasoby biblioteczne i wydawnicze – katalogi zbiorów analogowych Książnicy Podlaskiej. Dzięki zakupionemu sprzętowi usługą specjalistycznym możliwe było zachowanie i udostępnienie ponad  308 godzin nagrań dźwiękowych i video, blisko 4000 materiałów piśmienniczych, zdjęć, wydawnictw, plakatów, ksiąg pamiątkowych oraz ponad 121000 kart katalogowych. Wszystkie materiały są dostępne na portalu podlaskiezbiorycyfrowe.pl

W ramach projektu zachęcamy do rozpoczęcia prac digitalizacyjnych, a przede wszystkim do lepszego zapoznania się z posiadanymi zasobami, które mogą okazać się wyjątkowo cenne. Zorganizowaliśmy konferencję i 17 szkoleń w każdym z powiatów naszego województwa, aby przekazywać wiedzę na temat digitalizacji.

Zachęcamy do współpracy osoby i instytucje naszego regionu, które posiadają zbiory dotyczące kultury regionu, które chcą zachować je przed zniszczeniem i zaprezentować na naszym portalu.