Barbara Pacholska

Wieloletni animator i twórca kultury, pomysłodawczyni wielu projektów kulturalnych adresowanych do środowisk wiejskich, współzałożycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, wicedyrektor WOAK w Białymstoku.