Stanisława Krasowska

Znana pod imieniem Stenia, animatorka kultury WDK/WOAK Białystok, pomysłodawczyni Podlaskich Spotkań z Arią w Pałacu Branickich, Salonu Niezależnych, spotkań w Europejskim Salonie Artystycznym, spływów kajakowych rzekami Podlasia, Białostocczanka Roku 1997, Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury1996, autorka wielu materiałów metodycznych.