Marian Jarosz

Filmowiec WDK w Białymstoku, twórca Festiwalu Filmów Amatorskich „Publicystyka”, animator Amatorskiego Klubu Filmowego AKF „Projektor” przy WDK, współautor wielu filmów o Białostocczyźnie.

Znana pod imieniem Stenia, animatorka kultury WDK/WOAK Białystok, pomysłodawczyni Podlaskich Spotkań z Arią w Pałacu Branickich, Salonu Niezależnych, spotkań w Europejskim Salonie Artystycznym, spływów kajakowych rzekami Podlasia, Białostocczanka Roku 1997, Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury1996, autorka wielu materiałów metodycznych.

Filolog polski, filmowiec, oświatowiec, animatorka działalności Dyskusyjnych Klubów Filmowych, m.in. w Michałowie, Sokółce, Białymstoku, współautorka Festiwalu „Publicystyka”, autorka wielu materiałów metodycznych o charakterze oświatowym, filmowym, poetyckim.

Ludoznawca, etnograf WDK/WOAK w Białymstoku, kier. Wydziału Kultury Urzędu Miasta i dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; kopalnia wiedzy o tradycji regionu, autor wielu książek, materiałów metodycznych, recenzji, wstępów do katalogów, dziennikarz, współtwórca szlaku Tradycji Ludowych Podlasia, współtwórca Izby Regionalnej w Janowie.

Wieloletni animator i twórca kultury, pomysłodawczyni wielu projektów kulturalnych adresowanych do środowisk wiejskich, współzałożycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, wicedyrektor WOAK w Białymstoku.

Muzyk, folklorysta. Całe swoje zawodowe życie poświęcił  kulturze Podlasia. Zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, później dyrektor WOAK w Białymstoku, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, pomysłodawca Podlaskiej Oktawy Kultur.

Wieloletni animator i twórca kultury, dyrektor WDK/WOAK w Białymstoku, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, redaktor Telewizji Polskiej, Oddział w Białymstoku, autor wspomnień „Moja przygoda z kulturą”, zwany „Ojcem kultury Podlasia”.

Wieloletni choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”